Mamucia Dolina

Witryna w trakcie przebudowy.

W sprawach związanych z ofertą turystyczną Mamuciej Doliny zachęcamy do kontaktu pod nr tel. 606 650 386 / 86 217 86 86 lub pod adresem email: m.dabrowski@mamuciadolina

Nr konta bankowego: 91 2030 0045 1110 0000 0175 9890

fb
Biebrza

Biebrzański Park Narodowy

Piękna i unikatowa panorama krajobrazu, ekosystem niezniszczony przez setki lat intensywnych upraw, melioracji i osuszania - można powiedzieć, że Biebrza i jej dolina miała szczęście, że ominęła ją tak często bezpowrotnie niszcząca przyrodę ludzka aktywność. Szybko dostrzeżono, że to, co wyróżnia Podlasie na turystycznej mapie Polski i Europy wymaga szczególnej ochrony i w tym właśnie celu utworzono tu park narodowy.

Sam Biebrzański Park Narodowy istnieje od 1993 r i choć status parku narodowego uzyskał, jako 18. miejsce w Polsce, to do dziś dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o wielkość chronionego obszaru, bo jego powierzchnia to łącznie prawie 60 000 hektarów. Cały teren parku, z siedzibą w Osowcu, znajduje się w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. Warto wspomnieć, że zarówno sama Biebrza jak i okalające ją bagna, uznano za obszar wymagający szczególnej troski jeszcze w latach międzywojennych, kiedy stworzono tam dwa rezerwaty, z których jeden (Czerwone Bagno) istnieje do dziś.

 

Ochronić, co najcenniejsze

Swoistą hydrograficzną oś parku stanowi Biebrza, malowniczo meandrująca na całym jego terenie, tworząc przy tym liczne starorzecza. Rozciągająca się wokół Biebrzy kotlina to unikatowy w skali nie tylko krajowej, ale i europejskiej kompleks torfowisk. Można tu podziwiać trzy rodzaje tych mokradeł, właściwe dla naszej strefy klimatycznej, tzw. torfowiska niskie, przejściowe i wysokie, różniące się od siebie specyficzną fauną i florą. Cały ich zespół tworzy to właśnie słynne Bagna Biebrzańskie. Od 1995 r cały ich teren został również objęty również międzynarodową ochroną prawną (konwencja ramsarska), jako obszar mokradeł o szczególnym znaczeniu dla utrzymania środowiska życiowego ptaków wodnych.

 

Biebrzański Park Narodowy to jednak nie tylko tereny o szczególnych walorach przyrodniczych, ale także unikalny krajobraz (wcześniej Biebrza i okoliczne tereny miały status parku krajobrazowego). Naturalna dolina rzeki, mało intensywne osadnictwo i ekstensywne rolnictwo sprawiły, że mimo upływu dziejów tereny Kotliny Biebrzańskiej pozwalają cieszyć oczy odwiedzających widokiem niemal nieskażonego obecnością ludzką krajobrazu.

Skorzystaj z wyszukiwarki i sprawdz czy mamy dla ciebie cos ciekawego!

logo
ul. Szostaki 13
18-420 Jedwabne

Tel. 606-650-386

E-mail: biuro@mamuciadolina.pl
sprawdz na mapie